Diagnostyka Metodą Prechtla

Diagnostyka metodą Prechtla służy jak najwcześniejszemu rozpoznaniu uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego dziecka na podstawie oceny jego spontanicznych ruchów(GMs). Badanie polega na kilku nagraniach video niemowlaka podczas jego aktywności. Czas nagrania zależny jest od wieku dziecka i waha się od 60 do 5 min. Ocenie można poddać wcześniaki ( nawet te leżące jeszcze w inkubatorze) , dzieci urodzone […]