Metoda FITS

FITS (Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz) Metoda FITS skierowana jest do pracy z dziećmi ze skoliozami, wadami postawy oraz chorobą Scheuermanna. Jest jedną z siedmiu metod uznanych i rekomendowanych przez SOSORT (Międzynarodowe Towarzystwo Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Leczenia Skolioz). Składa się ona z trzech kluczowych etapów. Pierwszym jest szczegółowe i specyficzne dla metody badanie pacjenta oraz uświadomienia […]

Rehabilitacja w kombinezonie SpiderSuit

SpiderSuit – Jest miękką dynamiczną ortezą, która daje ogromne możliwości w usprawnianiu pacjentów z deficytami w narządzie ruchu, jak również w schorzeniach CUN. SpiderSuit – Nie jest metodą rehabilitacyjną jest zatem narzędziem, które umiejętnie wykorzystane wraz z zastosowaniem intensywnego programu rehabilitacyjnego znacznie przyspiesza progres pacjenta. Wskazania do rehabilitacji w kostiumie SpiderSuit: 1.Mózgowe Porażenie Dziecięce – […]

Metoda VOJTY

Metoda VOJTY jest to diagnostyczno – terapeutyczna metoda bazująca na odruchowej lokomocji, (tj.odruchowy obrót, odruchowe pełzanie) którą można stosować od narodzin do późnej starości. Polega ona stymulacji w różnych kombinacjach stref znajdujących się na ciele dziecka, które wynalazł Prof Vaclav Vojta. Terapia w gabinecie polega na ułożeniu pacjenta w odpowiedniej pozycji wyjściowej, stymulowaniu w konkretny […]

PNF – Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (torowanie nerwowo-mięśniowe)

PNF jest koncepcją posiadającą własną filozofię i zasady pracy z pacjentem. Podstawowym celem terapii jest praca nad funkcją, której chory potrzebuje. Siła mięśni, zakres ruchu – to, co jest ważne w tradycyjnym postępowaniu terapeutycznym, jest tylko środkiem do uzyskania celu jakim jest funkcja. Umożliwia to pełne wykorzystanie rezerw tkwiących w organizmie, motywuje do dalszego działania, […]

Rehabilitacja Oddechowa

Przewlekłe schorzenia układu oddechowego jak astma oskrzelowa, przewlekłe zapalenia oskrzeli, mukowiscydoza wymagają fizjoterapii oddechowej. Jest ona nieodłącznym elementem całościowego postępowania leczniczo- terapeutycznego. Fizjoterapia klatki piersiowej polega na właściwym połączeniu inhalacji z drenażem oskrzeli, co ma za zadanie efektywnie usunąć nadmiar zalegającej wydzieliny. Zabiegi te poprawiają drożność oskrzeli, a co się z tym wiąże usprawniają wentylację […]

Metoda McKenziego

Metoda McKenzie wykorzystywana jest głównie w zespołach bólowych kręgosłupa związanych z dyskopatią i uciskiem na korzenie nerwowe. Problem ten dotyczy 90% przypadków bólowych kręgosłupa. Ból może lokalizować się w obrębie górnego lub dolnego odcinka kręgosłupa lub promieniować do okolicy międzyłopatkowej, biodra, kończyn górnych lub dolnych. Wszystko zależy od tego na jakim poziomie mamy „chory krążek […]

Rehabilitacja NDT – Bobath

Terapia NDT – Bobath jest to metoda usprawniania dzieci i niemowląt z zaburzeniami rozwoju ruchu. Polega ona na wnikliwej obserwacji/analizie problemów pacjenta, a następnie na opracowaniu i zastosowaniu odpowiednich technik wspomagania oraz stymulacji. BADANIE DZIECKA POLEGA NA : obserwacji spontanicznego ruchu dziecka, zdiagnozowaniu problememu pierwotnego, a następnie wtórnego. W metodzie NDT- Bobath liczy się jakość […]

Trójpłaszczyznowa Terapia Stóp

Terapia ta stanowi podstawę do wczesnego diagnozowania i wczesnego leczenia nieprawidłowego ustawienia stopy ( stopa końska, piętowa, płasko-koślawa, stopa sierpowata itp.) Metoda ta polega na odpowiednim zdiagnozowaniu, zastosowaniu odpowiednich technik terapeutycznych i utrwaleniu efektu poprzez zastosowanie odpowiedniego bandażowania. Po przeszkoleniu rodzice mogą samodzielnie pracować z dzieckiem w domu.  

Kinesiology Taping

Kinesiology Taping tzw. plastrowanie. Jest to metoda od dawna stosowana u dorosłych z różnymi problemami ( neurologicznymi, ortopedycznymi, a nawet ginekologicznymi). Bardzo często kolorowe plastry można zauważyć na kolanach, barkach czy plecach sportowców. Metoda ta znalazła również bardzo duże zastosowanie w pediatrii. W swojej pracy z dziećmi plastrowanie stosuję jako metodę wspomagającą jak również jako terapię […]