Podstawą skutecznej terapii jest trafna diagnoza oraz zgrany i kompletny zespół ludzi, który zajmie się danym pacjentem. Dlatego też podnosząc standard, kompleksowość i bezpieczeństwo usług naszego ośrodka podjęliśmy współpracę z wysokiej klasy specjalistą neurologii dziecięcej dr Beatą Olchowik.

Kim jest NEUROLOG DZIECIĘCY:

Neurolog dziecięcy jest lekarzem specjalizującym sie w diagnostyce oraz leczeniu niemowląt, dzieci i młodzieży z zaburzeniami i chorobami układu nerwowego, w tym chorób mózgu, rdzenia kręgowego, nerwów i mięśni. Wskazane jest aby dziecko objęte rehabilitacją było pod stałą kontrolą neurologa.

Konsultacja neurologiczna zalecana jest w przypadkach wymienionych poniżej:

 • Wcześniactwo
 • przedłużający się poród, powikłania w okresie okołoporodowym (niedotlenienie, zamartwice)
 • Urazy okołoporodowe (uszkodzenie splotu barkowego)
 • Ciąża zagrożona, ciąża mnoga
 • opóźniony rozwój psycho – motoryczny dziecka
 • tiki
 • asymetria ciała
 • nieprawidłowe napięcie mięśni (wiotkość lub wzmożone napięcie)
 • częste kolki, wymioty
 • problemy z jedzeniem
 • brak kontaktu wzrokowego z otoczeniem i wobec innych osób
 • zaburzenia snu (sen niespokojny, śpi mało lub przesypia całe dnie)
 • podczas płaczu trudno je uspokoić (płacze często lub bardzo rzadko)
 • leżąc dziecko pręży ciało i wygina się ku tyłowi
 • wypręża ręce i nogi
 • zaciska pięści chowając kciuk
 • bóle głowy
 • zaburzenia zachowania i rozwoju
 • zaburzenia mowy
 • zaburzenia snu
 • drżenie ciała lub napady drgawek
 • po okresie prawidłowego rozwoju nastąpił regres
 • zaburzenia chodu, i płynności ruchów
 • trudności w nauce i koncentracji
 • autyzm
 • ADHD
 • stan po urazie głowy
 • mózgowe porażenie dziecięce
 • nabyte uszkodzenia mózgu
 • choroby genetyczne (zespół Downa, Zespół Aspargera i inne)
 • zapalenie mózgu i opon mózgowo – rdzeniowych
 • itp.

 Umów wizytę