Czym jest Wczesne Wspomaganie Rozwoju (WWR)?

Wczesne wspomaganie rozwoju (WWR) to wielospecjalistyczne i wielokierunkowe działania mające na celu poprawę funkcjonowania dziecka w tym obszarze rozwojowym, który jest zaburzony. Działania WWR mogą być realizowane już od pierwszych dni życia i trwają do momentu podjęcia przez dziecko nauki w szkole. Można je zakończyć wcześniej, jeżeli terapeuci prowadzący terapię stwierdzą, że założone cele zostały osiągnięte.

Dla kogo?

Wczesne Wspomaganie Rozwoju jest przeznaczone dla najmłodszych dzieci od 0 do 7 roku życia. Podstawowe założenie to prowadzenie oddziaływań w takim kierunku, aby dziecko zostało przygotowane do podjęcia nauki w szkole oraz prawidłowo funkcjonowało w obszarze poznawczym, emocjonalnym, społecznym i fizycznym. Ilość godzin przyznawanych do terapii WWR waha się od 4 do 8 w miesiącu.

W naszym ośrodku realizujemy bezpłatną rehabilitację we współpracy z poradnią ALTER. Terapia prowadzona jest wszystkimi metodami terapii dostępnymi w naszej placówce.

Co zrobić, aby dziecko mogło znaleźć się w terapii WWR?

Wszystkie informacje dotyczące procedury zgłoszenia dziecka na terapię WWR do Poradni ALTER znajdują się w „Przewodniku kwalifikacji do terapii Wczesnego Wspomagania Rozwoju”.