Metoda VOJTY jest to diagnostyczno – terapeutyczna metoda bazująca na odruchowej lokomocji, (tj.odruchowy obrót, odruchowe pełzanie) którą można stosować od narodzin do późnej starości. Polega ona stymulacji w różnych kombinacjach stref znajdujących się na ciele dziecka, które wynalazł Prof Vaclav Vojta. Terapia w gabinecie polega na ułożeniu pacjenta w odpowiedniej pozycji wyjściowej, stymulowaniu w konkretny sposób stref w celu wyzwolenia odpowiedniej aktywizacji pacjenta. Rodzic na każdych zajęciach jest edukowany z jaką częstotliwością i w jaki sposób należy daną stymulację wykonać w domu.